Du kan få vitamin D3 från solen... och från ett paket!

Ta del av erbjudandet och beställ de inhemska produkterna för hela året Vitamin D produkter till ett specialpris på 299kr (normal pris 598kr)

Du behöver vitamin D speciellt för ditt skelett, dina tänder och för ämnesomsättningen.

Rent praktiskt, får man sällan tillräckligt med D-vitamin från mat. I Finland är sommaren ofta så pass grumlig och regnig att mängden D-vitamin som man kan få från solen inte är tillräcklig. Under vintern är situationen naturligtvis ännu värre. De D-vitaminnivåer bland finländarna är som lägst i mars.

Ta kontroll över situationen och försäkra dig om tillgängligheten av vitamin D. Vitaelife Pharman 50µg vitamin D3 är en högkvalitativ finsk vitaminprodukt som garanterar att du får i dig tillräckligt med vitamin D3.

Tillhör du någon av dessa målgrupper som vanligen inte har tillräckligt hög nivå av vitamin D?